Category: Phim Trung Quốc

Chuyên trang cung cấp vietsub phim Trung Quốc, phim trung hay nhất, phim tình cảm trung quốc, phim lẻ trung quốc và các bộ phim hài trung quốc hay nhất mọi thời đại. Trang Phim Trung Quốc cập nhật liên tục các bộ phim mới nhất 2016, 2017 và nhiều hơn thế nữa.

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 34 – HD

160 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 34 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Phim truyền hình “Bởi Vì Gặp Em ” do Quan Đạt ảnh thị sản xuất, đạo di...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 33 – HD

120 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 33 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Phim truyền hình “Bởi Vì Gặp Em ” do Quan Đạt ảnh thị sản xuất, đạo di...

Phim Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 5 – HD

266 Views0 Comments

Phim Trung Quốc Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới – I Love My President Though He Is A Psycho (2017). Tổng tài ở trên tôi ở dưới 2017 được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên có độ dài hơn 1000 chương. Tập 5 của bộ phim...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 32 – HD

64 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 32 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Phim truyền hình “Bởi Vì Gặp Em ” do Quan Đạt ảnh thị sản xuất, đạo di...

Phim Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 4 – HD

83 Views0 Comments

Phim Trung Quốc Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới - I Love My President Though He Is A Psycho (2017). Tổng tài ở trên tôi ở dưới 2017 được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên có độ dài hơn 1000 chương. Tổng Tài Ở...

Phim Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 3 – HD

54 Views0 Comments

Phim Trung Quốc Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới - I Love My President Though He Is A Psycho (2017). Tổng tài ở trên tôi ở dưới 2017 được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên có độ dài hơn 1000 chương. Tổng Tài Ở...

Phim Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 2 – HD

47 Views0 Comments

Phim Trung Quốc Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 2 - I Love My President Though He Is A Psycho (2017). Tổng tài ở trên tôi ở dưới 2017 được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên có độ dài hơn 1000 chương. Tổng...

Phim Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 1 – HD

149 Views0 Comments

Phim Trung Quốc Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới - I Love My President Though He Is A Psycho (2017). Tổng tài ở trên tôi ở dưới 2017 được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên có độ dài hơn 1000 chương. Tổng Tài ...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 31 – HD

132 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 31 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Phim truyền hình “Bởi Vì Gặp Em ” do Quan Đạt ảnh thị sản xuất, đạo di...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 30 – HD

58 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 30 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Phim truyền hình “Bởi Vì Gặp Em ” do Quan Đạt ảnh thị sản xuất, đạo di...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 29 – HD

36 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 29 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Phim truyền hình “Bởi Vì Gặp Em ” do Quan Đạt ảnh thị sản xuất, đạo di...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 28 – HD

71 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 28 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Phim truyền hình “Bởi Vì Gặp Em ” do Quan Đạt ảnh thị sản xuất, đạo di...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 27 – HD

101 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 27 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Phim truyền hình “Bởi Vì Gặp Em ” do Quan Đạt ảnh thị sản xuất, đạo di...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 26 – HD

70 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 26 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Phim truyền hình “Bởi Vì Gặp Em ” do Quan Đạt ảnh thị sản xuất, đạo di...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 24 – HD

94 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 24 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Phim truyền hình “Bởi Vì Gặp Em ” do Quan Đạt ảnh thị sản xuất, đạo di...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 23 – HD

150 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 23 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Phim truyền hình “Bởi Vì Gặp Em ” do Quan Đạt ảnh thị sản xuất, đạo di...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 22 – HD

93 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 22 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Phim truyền hình “Bởi Vì Gặp Em ” do Quan Đạt ảnh thị sản xuất, đạo di...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 21 – HD

79 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 21 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Phim truyền hình “Bởi Vì Gặp Em Tập 21” do Quan Đạt ảnh thị sản xu...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 20 – HD

99 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 20 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Diễn viên chính: – Tôn Di vai Trương Quả Quả – Đặng Luân vai Lý ...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 19 – HD

68 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 19 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Diễn viên chính: – Tôn Di vai Trương Quả Quả – Đặng Luân vai Lý ...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 18 – HD

64 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 18 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Diễn viên chính: – Tôn Di vai Trương Quả Quả – Đặng Luân vai Lý ...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 17 – HD

59 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 17 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Diễn viên chính: – Tôn Di vai Trương Quả Quả – Đặng Luân vai Lý ...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 16 – HD

56 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 16 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Diễn viên chính: – Tôn Di vai Trương Quả Quả – Đặng Luân vai Lý ...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 15 – HD

48 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 15 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Diễn viên chính: – Tôn Di vai Trương Quả Quả – Đặng Luân vai Lý ...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 14 – HD

91 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 14 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Diễn viên chính: – Tôn Di vai Trương Quả Quả – Đặng Luân vai Lý ...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 13 – HD

92 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 13 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Diễn viên chính: – Tôn Di vai Trương Quả Quả – Đặng Luân vai Lý ...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 12 – HD

58 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 12 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Diễn viên chính: – Tôn Di vai Trương Quả Quả – Đặng Luân vai Lý ...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 11 – HD

65 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 11 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Diễn viên chính: – Tôn Di vai Trương Quả Quả – Đặng Luân vai Lý ...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 10 – HD

64 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 10 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Diễn viên chính: – Tôn Di vai Trương Quả Quả – Đặng Luân vai Lý ...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 8 – HD

92 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 8 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Diễn viên chính: – Tôn Di vai Trương Quả Quả – Đặng Luân vai Lý V...

Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 7 – HD

73 Views0 Comments

Vietsub Phim Bởi Vì Được Gặp Em Tập 7 – Because Of You (2017) Thời lượng phim dài 56 tập, bắt đầu phát sóng từ 05/03/2017 trên Hồ Nam vệ thị. Diễn viên chính: – Tôn Di vai Trương Quả Quả – Đặng Luân vai Lý V...

Phim Không bao giờ nói lời từ biệt dưới Ánh Dương – HD

157 Views0 Comments

Vietsub Phim Không bao giờ nói lời từ biệt - Dưới Ánh Dương ( Silicy-Never Said Goodbye Under the Sicily sun 2016 HD Tên gốc: Never Said Goodbye / Under the Sicily sun Đạo diễn: Yu-Hsien Lin Diễn viên: Jo...

Trang 1 trên 1512345...10...Trang cuối »