PHIM MỚI CẬP NHẬT | KPHIM.INFO

Tag: 7 Ngày Làm Vương Hậu

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 20 HD

1.40K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 20– Seven Day Queen 2017 Tập 20 của bộ phim hàn quốc cổ trang này sẽ được lên sóng vào tối nay ngày 27/07/2017 và bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật vào sáng hôm sau! Phim...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 19 HD

2.17K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 19– Seven Day Queen 2017 Tập 19 của bộ phim hàn quốc cổ trang này sẽ được lên sóng vào tối nay ngày 27/07/2017 và bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật vào sáng hôm sau! Phim...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 18 HD

1.81K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 18– Seven Day Queen 2017 Tập 18 của bộ phim hàn quốc cổ trang này sẽ được lên sóng vào tối nay ngày 27/07/2017 và bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật vào sáng hôm sau! Phim...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 17 HD

3.18K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 17 – Seven Day Queen 2017 Tập 17 của bộ phim hàn quốc cổ trang này sẽ được lên sóng vào tối nay ngày 27/07/2017 và bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật vào sáng hôm sau! Phi...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 16 HD

14.20K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 16 – Seven Day Queen 2017 Tập 16 của bộ phim hàn quốc cổ trang này sẽ được lên sóng vào tối nay ngày 20/07/2017 và bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật vào sáng hôm sau! Phi...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 15 HD

5.81K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 15 – Seven Day Queen 2017 Tập 15 của bộ phim hàn quốc cổ trang này sẽ được lên sóng vào tối nay ngày 18/07/2017 và bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật vào sáng hôm sau! Phi...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 14 HD

2.42K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 14 – Seven Day Queen 2017 Tập 14 của bộ phim hàn quốc cổ trang này sẽ được lên sóng vào tối nay ngày 12/07/2017 và bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật vào sáng hôm sau! Phi...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 13 HD

2.77K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 13 – Seven Day Queen 2017 Tập 13 của bộ phim hàn quốc cổ trang này sẽ được lên sóng vào tối nay ngày 12/07/2017 và bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật vào sáng hôm sau! Phi...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 12 HD

2.71K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 12 – Seven Day Queen 2017 Tập 12 của bộ phim hàn quốc cổ trang này sẽ được lên sóng vào tối nay ngày 06/07/2017 và bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật vào sáng hôm sau! Phi...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 11 HD

1.53K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 11 – Seven Day Queen 2017 Tập 11 của bộ phim hàn quốc cổ trang này sẽ được lên sóng vào tối nay ngày 05/07/2017 và bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật vào sáng hôm sau! Phi...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 10 HD

1.12K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 10 – Seven Day Queen 2017 Tập 10 của bộ phim hàn quốc cổ trang này sẽ được lên sóng vào tối nay ngày 29/06/2017 và bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật vào sáng hôm sau! Phi...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 9 HD

2.89K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 9 – Seven Day Queen 2017 Tập 9 của bộ phim hàn quốc cổ trang này sẽ được lên sóng vào tối nay ngày 28/06/2017 và bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật vào sáng hôm sau! Phim ...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 8 HD

2.45K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 8 – Seven Day Queen 2017 Tập 8 của bộ phim hàn quốc cổ trang này sẽ được lên sóng vào tối nay ngày 22/06/2017 và bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật vào sáng hôm sau! Phim ...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 7 HD

801 Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 7 – Seven Day Queen 2017 Tập 7 của bộ phim hàn quốc cổ trang này sẽ được lên sóng vào tối nay ngày 21/06/2017 và bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật vào sáng hôm sau! Phim ...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 6 HD

991 Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 6 – Seven Day Queen 2017 Tập 6 của bộ phim hàn quốc cổ trang này sẽ được lên sóng vào tối nay ngày 15/06/2017 và bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật vào sáng hôm sau! Phim ...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 5 HD

2.26K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 5 – Seven Day Queen 2017 Tập 5 của bộ phim hàn quốc cổ trang này sẽ được lên sóng vào tối nay ngày 13/06/2017 và bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật vào sáng hôm sau! Phi...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 4 HD

1.72K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 4 – Seven Day Queen 2017 Tập 4 của bộ phim hàn quốc cổ trang này sẽ được lên sóng vào tối nay ngày 08/06/2017 và bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật vào sáng hôm sau! Phi...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 3 HD

1.17K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 3 – Seven Day Queen 2017 Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu – Seven Day Queen 2017 được xây dựng dựa trên mối tình có thật giữa Triều Tiên Trung Tông và Đoan Kính Vương hậu, vị Trung ...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 2 HD

1.48K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 2 - Seven Day Queen 2017 Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu - Seven Day Queen 2017 được xây dựng dựa trên mối tình có thật giữa Triều Tiên Trung Tông và Đoan Kính Vương hậu, vị Trung ...

Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 1 HD

1.29K Views0 Comments

Vietsub Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 1 - Seven Day Queen 2017 Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu - Seven Day Queen 2017 được xây dựng dựa trên mối tình có thật giữa Triều Tiên Trung Tông và Đoan Kính Vương hậu, vị Trung ...