PHIM MỚI CẬP NHẬT | KPHIM.INFO

Tag: idol-producer

[Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 11

3.47K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 11 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 11 HD  Idol Producer Tập 11 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương trình t...

(10) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 10

1.80K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 10 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 10 HD  Idol Producer Tập 10 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương trình t...

(9) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 9

1.42K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 9 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 9 HD  Idol Producer Tập 9 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương trình tuyể...

(8) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 8

342 Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 8 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 8 HD  Idol Producer Tập 8 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương trình tuyể...

(7) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 7

237 Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 7 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 7 HD  Idol Producer Tập 7 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương trình tuyể...

(6B) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 6 P2

1.09K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 6 P2 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 6 Phần 2 HD  Idol Producer Tập 6 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương ...

(6A) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 6

6.48K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 6 P1 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 6 Phần 1 HD  Idol Producer Tập 6 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương ...

(5B) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 5B

1.45K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 5B | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 5B  HD  Idol Producer Tập 5B – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương trình ...

(5A) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 5A

7.26K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 5 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 5  HD  Idol Producer Tập 5 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương trình tuy...

(4E) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 4 P5

1.12K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 4 Phần 5 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 4D  HD  Idol Producer Tập 4 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương t...

(4D) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 4 P4

1.15K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 4 Phần 4 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 4D  HD  Idol Producer Tập 4 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương t...

(4C) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 4 P3

1.45K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 4 Phần 3 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 4C  HD  Idol Producer Tập 4 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương t...

(4B) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 4 P2

1.01K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 4 Phần 2 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 4B  HD  Idol Producer Tập 4 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương t...

(4A) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 4 P1

5.15K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 4 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 4  HD  Idol Producer Tập 4 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương trình tuy...

(3B) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 3 Phần 2 HD

2.67K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 3 P2 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 3 Phần 2 HD  Idol Producer Tập 3B – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương...

[3A] [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 3 HD

31.43K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 3 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 3 HD  Idol Producer Tập 3 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương trình tuyể...

[Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 2 HD

22.44K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 2 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 2 HD  Idol Producer Tập 2 - show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như "Produce 101". Với mô tip là chương trình tuyể...

(1) [Vietsub] Idol Produce ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 1 HD

56.21K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 1 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Tập 1 HD  Idol Producer Tập 1 - show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như "Produce 101". Với mô tip là chương trình tuyển chọn sống cọn để tạo ra...