PHIM MỚI CẬP NHẬT | KPHIM.INFO

Tag: idol-producer

[Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 6

109 Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 6 P2 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 6 Phần 2 HD  Idol Producer Tập 6 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương ...

[Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 5B

902 Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 5B | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 5B  HD  Idol Producer Tập 5B – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương trình ...

[Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 5A

5.74K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 5 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 5  HD  Idol Producer Tập 5 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương trình tuy...

(4E) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 4 P5

753 Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 4 Phần 5 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 4D  HD  Idol Producer Tập 4 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương t...

(4D) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 4 P4

776 Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 4 Phần 4 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 4D  HD  Idol Producer Tập 4 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương t...

(4C) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 4 P3

1.01K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 4 Phần 3 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 4C  HD  Idol Producer Tập 4 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương t...

(4B) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 4 P2

670 Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 4 Phần 2 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 4B  HD  Idol Producer Tập 4 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương t...

(4A) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 4 P1

4.36K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 4 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 4  HD  Idol Producer Tập 4 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương trình tuy...

(3B) [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 3 Phần 2 HD

2.29K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 3 P2 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 3 Phần 2 HD  Idol Producer Tập 3B – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương...

[3A] [Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 3 HD

29.60K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 3 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 3 HD  Idol Producer Tập 3 – show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như “Produce 101”. Với mô tip là chương trình tuyể...

[Vietsub] Idol Producer ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 2 HD

20.09K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 2 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Thực Tập Sinh Thần Tượng Tập 2 HD  Idol Producer Tập 2 - show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như "Produce 101". Với mô tip là chương trình tuyể...

(1) [Vietsub] Idol Produce ( Produce 101 Trung Quốc ) Tập 1 HD

44.86K Views0 Comments

Vietsub Idol Producer Ep 1 | Produce 101 Phiên Bản Trung Quốc Tập 1 HD  Idol Producer Tập 1 - show thực tế của Trung Quốc có format tương tự như "Produce 101". Với mô tip là chương trình tuyển chọn sống cọn để tạo ra...