Category: Flower Crew

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 28

589 Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 28 Khách mời:  Hani (EXID), Lee Jaijin (Sechs Kies), Kyung Ri (Nine Muses) Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, S...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 27

1.93K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 27 Khách mời: Hani (EXID), Lee Jaijin (Sechs Kies) Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 26

356 Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 26 Khách mời: Kim Jun Hyun Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae, sẽ cùng nhau thực hiện...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 25

552 Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 25 Khách mời: Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae, sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến d...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 24

821 Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 24 Khách mời:  Im Soo Hyang, Song Min Ho (WINNER), Cao Lu (Fiestar) Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 23

887 Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 23 Khách mời:  Im Soo Hyang, Song Min Ho (WINNER), Cao Lu (Fiestar) Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Jang...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 22

648 Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 22 Khách mời: Im Soo Hyang Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae, sẽ cùng nhau thực ...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 21

1.05K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 21 Khách mời: Seol Hyun (AOA) Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae, sẽ cùng nhau th...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 20

759 Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 20 Khách mời: Rain, Yura (Girl's Day) Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae, sẽ cùng...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 19

1.07K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 19 Khách mời: Chae Soo Bin, Rain Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae, sẽ cùng nhau...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 18

1.04K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 18 Khách mời: Kim Se Jeong (I.O.I/Gugudan), Lee Sang Min Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yo...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 17

1.25K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 17 Khách mời: Kim Se Jeong (I.O.I/Gugudan), Lee Sang Min Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yo...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 16

4.63K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 16 Khách mời : Seungri. Minah, Nara Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae, sẽ cùng n...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 15

4.13K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 15 Khách mời : Seungri. Minah, Nara Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae, sẽ cùng n...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 14

1.74K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 14 Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae, sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến du lịch. Đâ...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 13

2.43K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 13 Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae, sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến du lịch. Đâ...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 12

1.81K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 12 Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae, sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến du lịch. Đâ...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 11

9.36K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 11 Khách mời: TWICE (Nayeon, Momo) Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae, sẽ cùng nhau t...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 10

3.19K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 10 Khách mời: Kim Hee Chul (Super Junior) Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byu...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 9

1.84K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 9 Khách mời: Kang Seung Yoon (WINNER), Sol Ji (EXID) Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và ...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 8 (Kang Seung Yoon )

2.22K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW BIỆT ĐỘI HOA HÒE TẬP 8 Khách mời: Kang Seung Yoon (WINNER), Sol Ji (EXID) Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo By...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 7 ( Apink )

2.09K Views0 Comments

[VIETSUB] BIỆT ĐỘI HOA HÒE (Flower Crew) Tập 7 Khách mời: Kang Seung Yoon (WINNER) Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae,...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 6 ( Apink )

2.32K Views0 Comments

[VIETSUB] BIỆT ĐỘI HOA HÒE (Flower Crew) Tập 6 Khách mời: Apink (Jung Eun Ji, Oh Ha Young), Choo Sung Hoon Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Ja...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 5

2.29K Views0 Comments

[VIETSUB] BIỆT ĐỘI HOA HÒE (Flower Crew) Tập 5 Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae, sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến du lịc...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 4

3.62K Views0 Comments

[VIETSUB] BIỆT ĐỘI HOA HÒE (Flower Crew) Tập 4 Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae, sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến du lịc...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 3

4.82K Views0 Comments

[VIETSUB] BIỆT ĐỘI HOA HÒE (Flower Crew) – EP 3 Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae, sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến d...

[Vietsub] Flower Crew – Biệt Đội Hoa Hòe EP 2

7.28K Views0 Comments

[VIETSUB] BIỆT ĐỘI HOA HÒE (Flower Crew) – EP 2 Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae, sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến du ...

[Vietsub] Flower Crew EP 1

28.15K Views0 Comments

[VIETSUB] BIỆT ĐỘI HOA HÒE (Flower Crew) - EP.1 Flower Crew là chương trình với dàn cast 6 người: Jungkook, Kim Minseok, Jo Seho, Ahn Junghwan, Seo Janghoon, và Yoo Byungjae, sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến du lị...