Category: Produce 48

(12) [Vietsub] Produce 48 EP 12 HD

0 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW Produce 48 Tập 12 AKB48 | Produce 101 S3 show truyền hình sống còn Produce 48 sẽ có tổng cộng 96 thí sinh tham gia. Trong đó có 48 thực tập sinh Hàn và 48 thực tập sinh Nhật. Tuy nhiên, các thí sinh H...

(11) [Vietsub] Produce 48 EP 11 HD

0 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW Produce 48 Tập 11 AKB48 | Produce 101 S3 show truyền hình sống còn Produce 48 sẽ có tổng cộng 96 thí sinh tham gia. Trong đó có 48 thực tập sinh Hàn và 48 thực tập sinh Nhật. Tuy nhiên, các thí sinh H...

(10) [Vietsub] Produce 48 EP 10 HD

0 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW Produce 48 Tập 10 AKB48 | Produce 101 S3 show truyền hình sống còn Produce 48 sẽ có tổng cộng 96 thí sinh tham gia. Trong đó có 48 thực tập sinh Hàn và 48 thực tập sinh Nhật. Tuy nhiên, các thí sinh H...

(9) [Vietsub] Produce 48 EP 9 HD

0 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW Produce 48 Tập 9 AKB48 | Produce 101 S3 show truyền hình sống còn Produce 48 sẽ có tổng cộng 96 thí sinh tham gia. Trong đó có 48 thực tập sinh Hàn và 48 thực tập sinh Nhật. Tuy nhiên, các thí sinh Hà...

(8) [Vietsub] Produce 48 EP 8 HD

0 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW Produce 48 Tập 8 AKB48 | Produce 101 S3 show truyền hình sống còn Produce 48 sẽ có tổng cộng 96 thí sinh tham gia. Trong đó có 48 thực tập sinh Hàn và 48 thực tập sinh Nhật. Tuy nhiên, các thí sinh Hà...

(7) [Vietsub] Produce 48 EP 7 HD

0 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW Produce 48 Tập 7 AKB48 | Produce 101 S3 show truyền hình sống còn Produce 48 sẽ có tổng cộng 96 thí sinh tham gia. Trong đó có 48 thực tập sinh Hàn và 48 thực tập sinh Nhật. Tuy nhiên, các thí sinh Hà...

(6) [Vietsub] Produce 48 EP 6 HD

0 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW Produce 48 EP 6 AKB48 show truyền hình sống còn Produce 48 sẽ có tổng cộng 96 thí sinh tham gia. Trong đó có 48 thực tập sinh Hàn và 48 thực tập sinh Nhật. Tuy nhiên, các thí sinh Hàn và Nhật sẽ không...

(5) [Vietsub] Produce 48 EP 5 HD

0 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW Produce 48 EP 5 AKB48 show truyền hình sống còn Produce 48 sẽ có tổng cộng 96 thí sinh tham gia. Trong đó có 48 thực tập sinh Hàn và 48 thực tập sinh Nhật. Tuy nhiên, các thí sinh Hàn và Nhật sẽ không...

(4) [Vietsub] Produce 48 EP 4 HD

0 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW Produce 48 EP 4 AKB48 show truyền hình sống còn Produce 48 sẽ có tổng cộng 96 thí sinh tham gia. Trong đó có 48 thực tập sinh Hàn và 48 thực tập sinh Nhật. Tuy nhiên, các thí sinh Hàn và Nhật sẽ không...

(3) [Vietsub] Produce 48 EP 3 HD

0 Views0 Comments

Chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc idol mới “Produce 48”  đã được lên lịch phát sóng vào tháng 6 năm nay. Vietsub TV SHOW Produce 48 EP 3 AKB48 show truyền hình sống còn Produce 48 sẽ ...

(2) [Vietsub] Produce 48 EP 2 HD | V

0 Views0 Comments

Chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc idol mới “Produce 48”  đã được lên lịch phát sóng vào tháng 6 năm nay. Vietsub TV SHOW Produce 48 EP 2 AKB48 show truyền hình sống còn Produce 48 sẽ có...

(1) [Vietsub] Produce 48 EP 1 HD

15.35K Views0 Comments

Chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc idol mới "Produce 48"  đã được lên lịch phát sóng vào tháng 6 năm nay. Vietsub TV SHOW Produce 48 EP 1 AKB48 show truyền hình sống còn Produce 48 sẽ có...