Category: Radio Star

[Vietsub] Radio Star Ep 546– HD

342 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 546 Khách mời: Shin Sung Rok, Son Dong Woon, Lee Ho Won, Kang Hong Seok Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim Gura và C...

[Vietsub] Radio Star Ep 545– HD

734 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 545 Khách mời:  Kim Bu Seon, Sayuri, Kang Kyun Sung & Jo Young Gu, Cha Tae Hyun (Special MC) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon ...

[Vietsub] Radio Star Ep 544– HD

74 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 544 Khách mời:  Kim Bu Seon, Sayuri, Kang Kyun Sung & Jo Young Gu, Cha Tae Hyun (Special MC) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon ...

[Vietsub] Radio Star Ep 543– HD

84 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 543 Khách mời: Kim Byung Se, Kim Seung Soo, Kim Il Woo & Yang Ik Joon + Song Min Ho Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-s...

[Vietsub] Radio Star Ep 542– HD

332 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 542 Khách mời:  Jo Min-ki, Son Mi-na, Kim Eung-soo, Kim Saeng-min, Kim Ji-hoon Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim ...

[Vietsub] Radio Star Ep 541– HD

428 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 541 Khách mời:  Baek Ji Young, Yuri, Tak Jae Hoon, Muzie Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim Gura và Cho Kyuhyun. T...

[Vietsub] Radio Star Ep 540– HD

393 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 540 Khách mời:  Yoo Jun Sang, Ivy, Cha Ji Yeon, Park Eun Tae, Jung Jin Young (B1A4) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, ...

[Vietsub] Radio Star Ep 539– HD

2.42K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 539 Khách mời: Kim Jong-kook & Kim Jung-nam (Turbo), Hwang Chan-sung (2PM), Kim Jin-woo (Winner) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin,...

[Vietsub] Radio Star Ep 538– HD

1.59K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 538 Khách mời:  Solbi, Kang Ha-neul, Dong Ha, Min Kyung-hoon (Buzz), Jung Yong-hwa (CNBLUE) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, ...

[Vietsub] Radio Star Ep 537– HD

1.11K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 537 Khách mời: MC đặc biệt Eunhyuk (Super Junior), Park Hae-mi, Jung Jun-ha, Seo Min-jeong Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Y...

[Vietsub] Radio Star Ep 536– HD

735 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 536 Khách mời: Jun Jin (Shinhwa), Jang Hee Jin, Choi Yeo Jin, Son Yeo-eun, Park Jin Joo Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon J...

[Vietsub] Radio Star Ep 535– HD

811 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 535 Khách mời: Choi Min Soo, Jo Tae Gwan, Lee So Yeon, Hwang Seung Eon Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim Gur...

[Vietsub] Radio Star Ep 534– HD

1.41K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 534 Khách mời: Hwang Chi Yeol, Lee Hyo Ri, Chae Ri Na (R'oora), Kahi, Narsha (B.E.G) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong...

[Vietsub] Radio Star Ep 533– HD

1.64K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 533 Khách mời: Lee So Ra, Song Kyung Ah, Han Hye Jin, Yura (Girl’s Day), Kim Sung Kyu (Infinite) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin,...

[Vietsub] Radio Star Ep 532– HD

1.39K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 532 Khách mời: Lee So Ra, Song Kyung Ah, Han Hye Jin, Yura (Girl's Day), Kim Sung Kyu (Infinite) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin,...

[Vietsub] Radio Star Ep 531– HD

783 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 531 Khách mời:Jung Joon Young, Yoon Min Soo, Lee Seok Hoon (SG Wannabe), John Park, Go Jae Geun (Y2K) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook...

[Vietsub] Radio Star Ep 530– HD

620 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 530 Khách mời: Seo Jang Hoon, Bae Chul Soo, Im Jin Mo, Kim Shin Young, Moon Chun Sik Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin,...

[Vietsub] Radio Star Ep 529 – HD

1.88K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 529 ( Tập đặc biệt kỷ niệm 10 năm ) Khách mời: Park So Hyun, Kim Jun Ho, Kim Jong Min, HaHa Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon J...

[Vietsub] Radio Star Ep 528 – HD

1.40K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 528 Khách mời: Choi Dae Chul, Shin Dong Wook, Heo Kyung Hwan, Super Junior Ye Sung Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin,...

[Vietsub] Radio Star Ep 527 – HD

4.53K Views0 Comments

TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 527 Khách mời: Psy, Kim Bum Soo, Zion.T Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim Gura và Cho Kyuhyun. Tv Show này...

[Vietsub] Radio Star Ep 526 – HD

775 Views0 Comments

TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 526 Khách mời: Lee Jong Hyuk, Won Ki Joon, Shin Da Eun, Kim Kwang Sik Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim ...

[Vietsub] Radio Star Ep 525 – HD

875 Views0 Comments

TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 525 Khách mời: Lee Tae Gon, Soyou (Sistar), Rado (Black Eyed Pilseung), Park Sung Kwang Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yo...

[Vietsub] Radio Star Ep 524 – HD

789 Views0 Comments

TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 524 Khách mời: Kim Hye Eun, Kim Sung Kyun, Jo Woo Jin, Bae Jung Nam Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim Gura...

[Vietsub] Radio Star Ep 523 – HD

1.73K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW RADIO STAR TẬP 523 Khách mời: Oh Yoon Ah, Kim Jung Tae, Kim Joon Bae, Lee Jun Ho Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim Gura v...

[Vietsub] Radio Star Ep 522 – HD

6.23K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW RADIO STAR TẬP 522 Khách mời: Han Eun Jung, Shim Jin Hwa, Song Min Ho (WINNER), Kim Root (Seenroot) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jo...

[Vietsub] Radio Star Ep 521 – HD

1.46K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW RADIO STAR TẬP 521 Khách mời: Jang Yoon Jung, Hong Jin Young, Shin Young Il, Oh Sang Jin Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, ...

[Vietsub] Radio Star Ep 520 – HD

959 Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW RADIO STAR TẬP 520 Khách mời: Seo Jang Hoon, Park Joong Hoon, Kim Heung Gook, Bae Soon Tak Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin...

[Vietsub] Radio Star Ep 519 – HD

1.57K Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 519 Khách mời: Yang Hee Eun + Yang Hee Kyung, Lee Soo Hyun + Lee Chan Hyuk (Akdong Musician) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Goo...

[Vietsub] Radio Star Ep 518 – HD

6.98K Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 518 Khách mời: Yang Hee Eun + Yang Hee Kyung, Lee Soo Hyun + Lee Chan Hyuk (Akdong Musician) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook ...

[Vietsub] Radio Star Ep 517 – HD

1.02K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW RADIO STAR TẬP 517 Khách mời: Nam Hee Seok, Ji Sang Ryul, Jo Se Ho, Nam Chang Hee Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim Gura ...

[Vietsub] Radio Star Ep 516

875 Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW RADIO STAR TẬP 516 Khách mời: Kang Ye Won, Han Chae Ah, Sung Hyuk, Kim Ki Doo Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim Gura và C...

[Vietsub] Radio Star Ep 515

703 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 515 Khách mời: Seo Kyung Seok, Kim Jung Hoon (UN), Kang Sung Tae, Shim So Young Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon J...

[Vietsub] Radio Star Ep 514

910 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 514 Khách mời: Kang Hyung Wook, Shindong (Super Junior), Shorry (Mighty Mouth), Nam Sang Il Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Go...

[Vietsub] Radio Star Ep 513

1.26K Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 513 Khách mời: Seo Hyun Cheol ,Jang Hyuk Jin ,Min Jin Woong ,Park Kyung Hye Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-...

[Vietsub] Radio Star Ep 512

1.01K Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 512 Khách mời: Choi Eun Kyung, Kim Na Young, Hwang Bo, Ye Jung Hwa, Kim Jung Min Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon ...

[Vietsub] Radio Star Ep 511

1.22K Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 511 Khách mời: Park Wan Kyu, Jung Dong Ha, Lee Jae Yoon, Kangnam, Heyne Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, ...

[Vietsub] Radio Star Ep 510

1.40K Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 510 Khách mời: Ahn Jae Wook, Jung Sung Hwa, Lee Ji Hoon (Ca sỹ), Yang Joon Mo Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jon...

[Vietsub] Radio Star Ep 509 – BeWhy, BlackPink

22.34K Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 509 Khách mời: Jisoo + Rose (Blackpink), BewhY, DinDin, Zizo Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim Gura v...

[Vietsub] Radio Star Ep 508 – High Kick

4.42K Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 508 ( High Kick Special) Khách mời: Lee Soon Jae, Choi Min Yong, Shinji (Koyote), Kim Hye Seong Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim G...

[Vietsub] Radio Star Ep 507 – BIG BANG

36.35K Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 507 Khách mời: BIG BANG Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim Gura và Cho Kyuhyun. Tv Show này được phát...

[Vietsub] Radio Star Ep 506 – BIG BANG

31.06K Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 506 Khách mời: BIG BANG Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim Gura và Cho Kyuhyun. Tv Show này được phát...

[Vietsub] Radio Star Ep 505

1.37K Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 505 Khách mời: Kim Jae Won, Lee Soo Kyung, Kim Sun Young, Hwang Dong Joo Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shi...

[Vietsub] Radio Star EP 504 Irene

3.71K Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 504 (Irene) Khách mời : Irene (Red Velvet), Seo Ji Hye, Tony Ahn (H.O.T), Moon Hee Joon (H.O.T), Seo Yu Ri Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương...

[Vietsub] Radio Star EP 503

10.24K Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 503 (SECHS KIES SPECIAL) Khách mời: Sechs Kies (Kang Sung Hoon, Eun Ji Won, Lee Jae Jin, Kim Jae Duk, Jang Soo Won) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn c...

[Vietsub] Radio Star EP 502

957 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 502 Khách mời: Kim Hyun Wook, Lee Ji Yeon, Han Seok Joon, Jo Woo Jong Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, ...

[Vietsub] Radio Star EP 501 (TWICE)

5.45K Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 501 Khách mời: Jung Yeon + Sana (Twice), Shim Hyung Tak, Song Jae Hee , Lee Sang Joon Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, ...

[Vietsub] Radio Star EP 500 (HD)

3.89K Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 500 - Tập đặc biệt Khách mời:Kim Hee Chul (Super Junior), Lee Soo Geun, Yoo Se Yoon, Woo Seung Min Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình b...

[Vietsub] Radio Star EP 499 (HD)

3.53K Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 499 Khách mời: Park Joon Hyung (g.o.d),AOMG Park Jae Beom, Lee Guk Joo, Sleepy (Untouchable) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Goo...

[Vietsub] Radio Star EP 498 (HD)

1.65K Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 498 Khách mời: Kang Soo Ji, Kim Wan Sun, Park Soo Hong, Kim Soo Yong Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim...

[Vietsub] Radio Star EP 497 (HD)

625 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 497 Khách mời: Kang Soo Ji, Kim Wan Sun, Park Soo Hong, Kim Soo Yong Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim...

[Vietsub] Radio Star EP 496 (HD)

996 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 496 Khách mời: Kim Dae Hee, Kim Joon Ho, Park Kyung (Block B), Kisum Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, K...

[Vietsub] Radio Star EP 495 (HD)

2.07K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 495 (Tập đặc biệt Girl Crush) Tại này với sự tham gia của MC đặc biệt: BTOB Yook Sung Jae thay thế cho MC Kyunhyun tạm nghỉ. Khách mời: Hwayobi, Seo In-young, Gain (B.E.G), Solar (Ma...

Trang 1 trên 212