Category: The Unit

[Vietsub] The Unit EP 26 – HD

364 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 26 HD *Chương trình the Unit tập 26 sẽ được lên sóng vào tháng 1. Chương trình đang trong giai đoạn vô cùng quyết liệt và hấp dẫn để chọn ra đội hình debut chính thức. Các...

[Vietsub] The Unit EP 25 – HD

989 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 25 HD *Chương trình the Unit tập 25 sẽ được lên sóng vào tháng 1. Chương trình đang trong giai đoạn vô cùng quyết liệt và hấp dẫn để chọn ra đội hình debut chính thức. Các...

(24) [Vietsub] The Unit EP 24 – HD

1.30K Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 24 HD *Chương trình the Unit tập 24 sẽ được lên sóng vào tháng 1. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật ...

(23) [Vietsub] The Unit EP 23 – HD

2.93K Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 23 HD *Chương trình the Unit tập 23 sẽ được lên sóng vào tháng 1. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật ...

(22) [Vietsub] The Unit EP 22 – HD

802 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 22 HD *Chương trình the Unit tập 22 sẽ được lên sóng vào tháng 1. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật ...

(21) [Vietsub] The Unit EP 21 – HD

968 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 21 HD *Chương trình the Unit tập 21 sẽ được lên sóng vào tháng 1. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhậ...

[Vietsub] The Unit EP 20 – HD

303 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 20 HD *Chương trình the Unit tập 20 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 19 – HD

348 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 19 HD *Chương trình the Unit tập 19 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 18 – HD

212 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 18 HD *Chương trình the Unit tập 18 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 17 – HD

177 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 17 HD *Chương trình the Unit tập 17 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 16 – HD

150 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 16 HD *Chương trình the Unit tập 16 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 15 – HD

158 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 15 HD *Chương trình the Unit tập 15 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 14 – HD

181 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 14 HD *Chương trình the Unit tập 14 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 13 – HD

145 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 13 HD *Chương trình the Unit tập 13 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 12 – HD

277 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 12 HD *Chương trình the Unit tập 11 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 11 – HD

202 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 11 HD *Chương trình the Unit tập 11 sẽ được lên sóng vào tháng 11. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 10 – HD

137 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 10 HD *Chương trình the Unit tập 10 sẽ được lên sóng vào tháng 11. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 9 – HD

114 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 9 HD *Chương trình the Unit tập 9 sẽ được lên sóng vào tháng 11. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật n...

[Vietsub] The Unit EP 8 – HD

119 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 8 HD *Chương trình the Unit tập 8 sẽ được lên sóng vào tháng 11. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật n...

[Vietsub] The Unit EP 7 – HD

112 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 7 HD *Chương trình the Unit tập 7 sẽ được lên sóng vào tháng 11. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật n...

[Vietsub] The Unit EP 6 – HD

92 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 6 HD *Chương trình the Unit tập 6 sẽ được lên sóng vào tháng 11. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật n...

[Vietsub] The Unit EP 5 – HD

137 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 5 HD *Chương trình the Unit tập 5 sẽ được lên sóng vào tháng 11. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật n...

[Vietsub] The Unit EP 3 & 4 – HD

151 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 3 & Tập 4 HD *Chương trình the Unit tập 3 & 4 sẽ được lên sóng vào tháng 11. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ đ...

[Vietsub] The Unit EP 2 – HD

329 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 2 HD *Chương trình the Unit tập 2 sẽ được lên sóng vào tháng 10. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật n...

[Vietsub] The Unit EP 1 – HD

824 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT - HỒI SINH IDOL TẬP 1 HD *Chương trình the Unit tập 1 sẽ được lên sóng vào tháng 10. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật n...