Category: The Unit

(30 – END) [Vietsub] The Unit EP 30 – HD

953 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 30 HD *Chương trình the Unit tập cuối sẽ được lên sóng vào tháng 1. Chương trình đang trong giai đoạn vô cùng quyết liệt và hấp dẫn để chọn ra đội hình debut chính thức. C...

(29) [Vietsub] The Unit EP 29 – HD

890 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 29 HD *Chương trình the Unit tập 29 sẽ được lên sóng vào tháng 1. Chương trình đang trong giai đoạn vô cùng quyết liệt và hấp dẫn để chọn ra đội hình debut chính thức. Các...

(28) [Vietsub] The Unit EP 28 – HD

1.99K Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 28 HD *Chương trình the Unit tập 28 sẽ được lên sóng vào tháng 1. Chương trình đang trong giai đoạn vô cùng quyết liệt và hấp dẫn để chọn ra đội hình debut chính thức. Các...

(27) [Vietsub] The Unit EP 27 – HD

3.89K Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 27 HD *Chương trình the Unit tập 27 sẽ được lên sóng vào tháng 1. Chương trình đang trong giai đoạn vô cùng quyết liệt và hấp dẫn để chọn ra đội hình debut chính thức. Các...

(26) [Vietsub] The Unit EP 26 – HD

1.46K Views0 Comments

2Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 26 HD *Chương trình the Unit tập 26 sẽ được lên sóng vào tháng 1. Chương trình đang trong giai đoạn vô cùng quyết liệt và hấp dẫn để chọn ra đội hình debut chính thức. Cá...

(25) [Vietsub] The Unit EP 25 – HD

2.81K Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 25 HD *Chương trình the Unit tập 25 sẽ được lên sóng vào tháng 1. Chương trình đang trong giai đoạn vô cùng quyết liệt và hấp dẫn để chọn ra đội hình debut chính thức. Các...

(24) [Vietsub] The Unit EP 24 – HD

2.01K Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 24 HD *Chương trình the Unit tập 24 sẽ được lên sóng vào tháng 1. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật ...

(23) [Vietsub] The Unit EP 23 – HD

3.54K Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 23 HD *Chương trình the Unit tập 23 sẽ được lên sóng vào tháng 1. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật ...

(22) [Vietsub] The Unit EP 22 – HD

1.31K Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 22 HD *Chương trình the Unit tập 22 sẽ được lên sóng vào tháng 1. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật ...

(21) [Vietsub] The Unit EP 21 – HD

1.30K Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 21 HD *Chương trình the Unit tập 21 sẽ được lên sóng vào tháng 1. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhậ...

[Vietsub] The Unit EP 20 – HD

799 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 20 HD *Chương trình the Unit tập 20 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 19 – HD

673 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 19 HD *Chương trình the Unit tập 19 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 18 – HD

997 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 18 HD *Chương trình the Unit tập 18 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 17 – HD

464 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 17 HD *Chương trình the Unit tập 17 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 16 – HD

581 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 16 HD *Chương trình the Unit tập 16 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 15 – HD

727 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 15 HD *Chương trình the Unit tập 15 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 14 – HD

930 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 14 HD *Chương trình the Unit tập 14 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 13 – HD

512 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 13 HD *Chương trình the Unit tập 13 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 12 – HD

855 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 12 HD *Chương trình the Unit tập 11 sẽ được lên sóng vào tháng 12. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 11 – HD

770 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 11 HD *Chương trình the Unit tập 11 sẽ được lên sóng vào tháng 11. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 10 – HD

528 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 10 HD *Chương trình the Unit tập 10 sẽ được lên sóng vào tháng 11. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật...

[Vietsub] The Unit EP 9 – HD

448 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 9 HD *Chương trình the Unit tập 9 sẽ được lên sóng vào tháng 11. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật n...

[Vietsub] The Unit EP 8 – HD

866 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 8 HD *Chương trình the Unit tập 8 sẽ được lên sóng vào tháng 11. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật n...

[Vietsub] The Unit EP 7 – HD

456 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 7 HD *Chương trình the Unit tập 7 sẽ được lên sóng vào tháng 11. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật n...

[Vietsub] The Unit EP 6 – HD

488 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 6 HD *Chương trình the Unit tập 6 sẽ được lên sóng vào tháng 11. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật n...

[Vietsub] The Unit EP 5 – HD

574 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 5 HD *Chương trình the Unit tập 5 sẽ được lên sóng vào tháng 11. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật n...

[Vietsub] The Unit EP 3 & 4 – HD

815 Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 3 & Tập 4 HD *Chương trình the Unit tập 3 & 4 sẽ được lên sóng vào tháng 11. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ đ...

[Vietsub] The Unit EP 2 – HD

1.05K Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT – HỒI SINH IDOL TẬP 2 HD *Chương trình the Unit tập 2 sẽ được lên sóng vào tháng 10. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật n...

[Vietsub] The Unit EP 1 – HD

3.55K Views0 Comments

Vietsub TV SHOW THE UNIT - HỒI SINH IDOL TẬP 1 HD *Chương trình the Unit tập 1 sẽ được lên sóng vào tháng 10. Các bạn nhớ theo dõi tin tức của tv show này trên 360kpop. Và chờ đợi bản vietsub sẽ được Kphim cập nhật n...