Category: Radio Star

[Vietsub] Radio Star Ep 554

502 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 554 Khách mời: Jo Kwon (2AM), Jang Wooyoung (2PM), Jackson Wang (GOT7), Kim Sung-kyu (Infinite) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon...

(553) [Vietsub] Radio Star Ep 553 ( 2AM, 2PM, GOT7 )

1.48K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 553 Khách mời: Jo Kwon (2AM), Jang Wooyoung (2PM), Jackson Wang (GOT7), Kim Sung-kyu (Infinite) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon J...

(560) [Vietsub] Radio Star Ep 560 – Wanna One

23.84K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 560 - Wanna One Khách mời: Seungri (BIGBANG), Kang Daniel + Ong Seong-wu + Park Woo-jin (Wanna One) Tập 560 Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook...

[Vietsub] Radio Star Ep 546– HD

796 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 546 Khách mời: Shin Sung Rok, Son Dong Woon, Lee Ho Won, Kang Hong Seok Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim Gura và C...

[Vietsub] Radio Star Ep 545– HD

925 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 545 Khách mời:  Kim Bu Seon, Sayuri, Kang Kyun Sung & Jo Young Gu, Cha Tae Hyun (Special MC) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon ...

[Vietsub] Radio Star Ep 544– HD

224 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 544 Khách mời:  Kim Bu Seon, Sayuri, Kang Kyun Sung & Jo Young Gu, Cha Tae Hyun (Special MC) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon ...

[Vietsub] Radio Star Ep 543– HD

270 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 543 Khách mời: Kim Byung Se, Kim Seung Soo, Kim Il Woo & Yang Ik Joon + Song Min Ho Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-s...

[Vietsub] Radio Star Ep 542– HD

475 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 542 Khách mời:  Jo Min-ki, Son Mi-na, Kim Eung-soo, Kim Saeng-min, Kim Ji-hoon Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim ...

[Vietsub] Radio Star Ep 541– HD

539 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 541 Khách mời:  Baek Ji Young, Yuri, Tak Jae Hoon, Muzie Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim Gura và Cho Kyuhyun. T...

[Vietsub] Radio Star Ep 540– HD

643 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 540 Khách mời:  Yoo Jun Sang, Ivy, Cha Ji Yeon, Park Eun Tae, Jung Jin Young (B1A4) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, ...

[Vietsub] Radio Star Ep 539– HD

3.17K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 539 Khách mời: Kim Jong-kook & Kim Jung-nam (Turbo), Hwang Chan-sung (2PM), Kim Jin-woo (Winner) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin,...

[Vietsub] Radio Star Ep 538– HD

2.01K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 538 Khách mời:  Solbi, Kang Ha-neul, Dong Ha, Min Kyung-hoon (Buzz), Jung Yong-hwa (CNBLUE) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, ...

[Vietsub] Radio Star Ep 537– HD

1.46K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 537 Khách mời: MC đặc biệt Eunhyuk (Super Junior), Park Hae-mi, Jung Jun-ha, Seo Min-jeong Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Y...

[Vietsub] Radio Star Ep 536– HD

880 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 536 Khách mời: Jun Jin (Shinhwa), Jang Hee Jin, Choi Yeo Jin, Son Yeo-eun, Park Jin Joo Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon J...

[Vietsub] Radio Star Ep 535– HD

910 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 535 Khách mời: Choi Min Soo, Jo Tae Gwan, Lee So Yeon, Hwang Seung Eon Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim Gur...

[Vietsub] Radio Star Ep 534– HD

1.91K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 534 Khách mời: Hwang Chi Yeol, Lee Hyo Ri, Chae Ri Na (R'oora), Kahi, Narsha (B.E.G) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong...

[Vietsub] Radio Star Ep 533– HD

1.89K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 533 Khách mời: Lee So Ra, Song Kyung Ah, Han Hye Jin, Yura (Girl’s Day), Kim Sung Kyu (Infinite) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin,...

[Vietsub] Radio Star Ep 532– HD

1.71K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 532 Khách mời: Lee So Ra, Song Kyung Ah, Han Hye Jin, Yura (Girl's Day), Kim Sung Kyu (Infinite) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin,...

[Vietsub] Radio Star Ep 531– HD

969 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 531 Khách mời:Jung Joon Young, Yoon Min Soo, Lee Seok Hoon (SG Wannabe), John Park, Go Jae Geun (Y2K) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook...

[Vietsub] Radio Star Ep 530– HD

751 Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 530 Khách mời: Seo Jang Hoon, Bae Chul Soo, Im Jin Mo, Kim Shin Young, Moon Chun Sik Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin,...

[Vietsub] Radio Star Ep 529 – HD

2.03K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 529 ( Tập đặc biệt kỷ niệm 10 năm ) Khách mời: Park So Hyun, Kim Jun Ho, Kim Jong Min, HaHa Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon J...

[Vietsub] Radio Star Ep 528 – HD

1.62K Views0 Comments

VIETSUB RADIO STAR TẬP 528 Khách mời: Choi Dae Chul, Shin Dong Wook, Heo Kyung Hwan, Super Junior Ye Sung Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin,...

[Vietsub] Radio Star Ep 527 – HD

5.01K Views0 Comments

TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 527 Khách mời: Psy, Kim Bum Soo, Zion.T Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim Gura và Cho Kyuhyun. Tv Show này...

[Vietsub] Radio Star Ep 526 – HD

920 Views0 Comments

TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 526 Khách mời: Lee Jong Hyuk, Won Ki Joon, Shin Da Eun, Kim Kwang Sik Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim ...

[Vietsub] Radio Star Ep 525 – HD

1.01K Views0 Comments

TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 525 Khách mời: Lee Tae Gon, Soyou (Sistar), Rado (Black Eyed Pilseung), Park Sung Kwang Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yo...

[Vietsub] Radio Star Ep 524 – HD

931 Views0 Comments

TV SHOW VIETSUB RADIO STAR TẬP 524 Khách mời: Kim Hye Eun, Kim Sung Kyun, Jo Woo Jin, Bae Jung Nam Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim Gura...

[Vietsub] Radio Star Ep 523 – HD

1.89K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW RADIO STAR TẬP 523 Khách mời: Oh Yoon Ah, Kim Jung Tae, Kim Joon Bae, Lee Jun Ho Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jong-shin, Kim Gura v...

[Vietsub] Radio Star Ep 522 – HD

6.86K Views0 Comments

VIETSUB TV SHOW RADIO STAR TẬP 522 Khách mời: Han Eun Jung, Shim Jin Hwa, Song Min Ho (WINNER), Kim Root (Seenroot) Chương Trình Radio Star là một talk show Hàn Quốc được dẫn chương trình bởi Kim Gook Jin, Yoon Jo...

« Prev