Category: Weekly Idol

(376) [Vietsub] Weekly Idol 376 -IKON

0 Views0 Comments

VIETSUB WEEKLY IDOL TẬP 376 – IKON MCs + Hosts: Kim Shin-young, Yoo Se-yoon and Lee Sang-min Khách mời: IKON Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc, được phát sóng vào thứ tư hằng tuần lúc 1...

(374) [Vietsub] Weekly Idol 374

0 Views0 Comments

VIETSUB WEEKLY IDOL TẬP 374 – OH MY GIRL MCs + Hosts: Kim Shin-young, Yoo Se-yoon and Lee Sang-min Khách mời: UNI.T & DIA Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc, được phát sóng vào thứ t...

(373) [Vietsub] Weekly Idol 373 – OH MY GIRL

0 Views0 Comments

VIETSUB WEEKLY IDOL TẬP 373 – OH MY GIRL MCs + Hosts: Kim Shin-young, Yoo Se-yoon and Lee Sang-min Khách mời: OH MY GIRL Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc, được phát sóng vào thứ tư hằn...

(372) [Vietsub] Weekly Idol 372 – The BOYZ

0 Views0 Comments

VIETSUB WEEKLY IDOL TẬP 371 – The BOYZ MCs + Hosts: Kim Shin-young, Yoo Se-yoon and Lee Sang-min Khách mời: NThe BOYZ Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc, được phát sóng vào thứ tư hằng t...

(371) [Vietsub] Weekly Idol 371 – NCT DREAM

0 Views0 Comments

VIETSUB WEEKLY IDOL TẬP 371 - NCT DREAM MCs + Hosts: Kim Shin-young, Yoo Se-yoon and Lee Sang-min Khách mời: NCT DREAM Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc, được phát sóng vào thứ tư hằng ...

(370) [Vietsub] Weekly Idol 370 – BRANDNEW MUSIC Family

0 Views0 Comments

VIETSUB WEEKLY IDOL TẬP 370 MCs + Hosts: Kim Shin-young, Yoo Se-yoon and Lee Sang-min Khách mời:  BRANDNEW MUSIC Family Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc, được phát sóng vào thứ tư hằng...

(369) [Vietsub] Weekly Idol 369 | Red Velvet

0 Views0 Comments

VIETSUB WEEKLY IDOL TẬP 369 MCs + Hosts: Kim Shin-young, Yoo Se-yoon and Lee Sang-min Khách mời:  Irene, Seulgi, Wendy, Yeri and Joy Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc, được phát sóng và...

(368) [Vietsub] Weekly Idol 368

0 Views0 Comments

VIETSUB WEEKLY IDOL TẬP 368 MCs + Hosts: Kim Shin-young, Yoo Se-yoon and Lee Sang-min Khách mời:  Supper Junior Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc, được phát sóng vào thứ tư hằng tuần lú...

(367) [Vietsub] Weekly Idol 367

0 Views0 Comments

VIETSUB WEEKLY IDOL TẬP 367 MCs + Hosts: Kim Shin-young, Yoo Se-yoon and Lee Sang-min Khách mời:  Leo (VIXX), Laboum, GFriend Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc, được phát sóng vào thứ t...

(366) [Vietsub] Weekly Idol 366 – APINK

0 Views0 Comments

VIETSUB WEEKLY IDOL TẬP 366 MCs + Hosts: Kim Shin-young, Yoo Se-yoon and Lee Sang-min Khách mời:  APINK Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc, được phát sóng vào thứ tư hằng tuần lúc 18:00 ...

(365) [Vietsub] Weekly Idol 365

0 Views0 Comments

VIETSUB WEEKLY IDOL TẬP 365 MCs + Hosts: Kim Shin-young, Yoo Se-yoon and Lee Sang-min Khách mời:  Kim Chung-ha, gugudan SEMINA Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc, được phát sóng vào thứ ...

(364) [Vietsub] Weekly Idol 364

0 Views0 Comments

VIETSUB WEEKLY IDOL TẬP 364 MCs + Hosts: Kim Shin-young, Yoo Se-yoon and Lee Sang-min Khách mời:  Kim Chung-ha, gugudan SEMINA Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc, được phát sóng vào thứ ...

(363) [Vietsub] Weekly Idol 363

0 Views0 Comments

VIETSUB WEEKLY IDOL TẬP 362 MCs + Hosts: Kim Shin-young, Yoo Se-yoon and Lee Sang-min Khách mời:  ELRIS, Golden Child TNK  Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc, được phát sóng vào thứ tư h...

(362) [Vietsub] Weekly Idol 362

0 Views0 Comments

VIETSUB WEEKLY IDOL TẬP 362 MCs + Hosts: Kim Shin-young, Yoo Se-yoon and Lee Sang-min Khách mời:  ONF, NU'EST W Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc, được phát sóng vào thứ tư hằng tuần lú...

Weekly Idol Tập 361 – ONF, NU’EST W

0 Views0 Comments

Vietsub Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc chương trình thực tại. Người dẫn chương trình là danh hài Jeong Hyeong-don và rapper Defconn. Chương trình vui vẻ hài hước với sự tham gia của các khá...

Weekly Idol Tập 360 – UNI.T, Bolbbalgan4

0 Views0 Comments

Vietsub Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc chương trình thực tại. Người dẫn chương trình là danh hài Jeong Hyeong-don và rapper Defconn. Chương trình vui vẻ hài hước với sự tham gia của các khá...

Weekly Idol Tập 359 – SHINee

0 Views0 Comments

Vietsub Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc chương trình thực tại. Người dẫn chương trình là danh hài Jeong Hyeong-don và rapper Defconn. Chương trình vui vẻ hài hước với sự tham gia của các khá...

Weekly Idol Tập 358

0 Views0 Comments

Vietsub Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc chương trình thực tại. Người dẫn chương trình là danh hài Jeong Hyeong-don và rapper Defconn. Chương trình vui vẻ hài hước với sự tham gia của các khá...

Weekly Idol Tập 357 (H1GHR Music Family)

0 Views0 Comments

Vietsub Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc chương trình thực tại. Người dẫn chương trình là danh hài Jeong Hyeong-don và rapper Defconn. Chương trình vui vẻ hài hước với sự tham gia của các khá...

Weekly Idol Tập 356 (Dreamcatcher, Victon)

0 Views0 Comments

Vietsub Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc chương trình thực tại. Người dẫn chương trình là danh hài Jeong Hyeong-don và rapper Defconn. Chương trình vui vẻ hài hước với sự tham gia của các khá...

Weekly Idol Tập 354 ( Lovelyz, IN2IT)

0 Views0 Comments

Vietsub Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc chương trình thực tại. Người dẫn chương trình là danh hài Jeong Hyeong-don và rapper Defconn. Chương trình vui vẻ hài hước với sự tham gia của các khá...

Weekly Idol Tập 353 – Gfriend

0 Views0 Comments

Vietsub Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc chương trình thực tại. Người dẫn chương trình là danh hài Jeong Hyeong-don và rapper Defconn. Chương trình vui vẻ hài hước với sự tham gia của các khá...

Weekly Idol Tập 352 – VIXX, SNUPER

0 Views0 Comments

Vietsub Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc chương trình thực tại. Người dẫn chương trình là danh hài Jeong Hyeong-don và rapper Defconn. Chương trình vui vẻ hài hước với sự tham gia của các khá...

Weekly Idol 351 – EXID, The Boyz

0 Views0 Comments

Vietsub Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc chương trình thực tại. Người dẫn chương trình là danh hài Jeong Hyeong-don và rapper Defconn. Chương trình vui vẻ hài hước với sự tham gia của các khá...

Weekly Idol Tập 350

0 Views0 Comments

Vietsub Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc chương trình thực tại. Người dẫn chương trình là danh hài Jeong Hyeong-don và rapper Defconn. Chương trình vui vẻ hài hước với sự tham gia của các khá...

Weekly Idol Tập 349

0 Views0 Comments

Vietsub Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc chương trình thực tại. Người dẫn chương trình là danh hài Jeong Hyeong-don và rapper Defconn. Chương trình vui vẻ hài hước với sự tham gia của các khá...

Weekly Idol Tập 347 – MONSTAR X

0 Views0 Comments

Vietsub Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc chương trình thực tại. Người dẫn chương trình là danh hài Jeong Hyeong-don và rapper Defconn. Chương trình vui vẻ hài hước với sự tham gia của các khá...

Weekly Idol Tập 347 – NCT

0 Views0 Comments

Vietsub Weekly Idol là chương trình truyền hình thực tiễn Hàn Quốc chương trình thực tại. Người dẫn chương trình là danh hài Jeong Hyeong-don và rapper Defconn. Chương trình vui vẻ hài hước với sự tham gia của các khá...

« Prev