Loading...
Server 2
Loading...

► Ấn Like Page để xem được Vietsub nhanh hơn nhé

XEM TV SHOW VIETSUB TRICK AND TRUE TẬP 8

Guest Panel List: Mina + Dahyun (Twice), Cha Eun Woo (Astro)

Tv Show với sự dẫn dắt bởi các MC : Jun Hyun-moo, Kim Jun-hyun và  Yieungyeol.

Chương trình sẽ biểu diễn những kỹ năng như ảo thuật gia hoặc khoa học KAIST, các thành viên tham gia sẽ phải nhận biết đâu là khoa học và đâu là ảo thuật. Sau mỗi câu trả lời, đối thủ có thể chọn để cố gắng sửa đổi hành vi để làm cho nó một trò ảo thuật hoặc khoa học hơn dựa trên các hành động.

Thể Loại:

Trick and True, TV-Show